GR PCK Warszawa

Grupa Ratownictwa PCK Warszawa nie jest dotowana przez Państwo ani jego jednostki samorządowe.
Jesteśmy dla ludzi - tam gdzie nas potrzebują.

Szukamy osób zaginionych, organizujemy pomoc poszkodowanym w wypadkach losowych i katastrofach, wspieramy zabezpieczenia medyczne wydarzeń na terenie Warszawy.

Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Utrzymujemy się dzięki zaangażowaniu naszych wolontariuszy w realizację zadań statutowych, wpłatom z 1% podatku oraz darowiznom od osób indywidualnych. Dlatego uruchomiliśmy bezpieczny i wygodny system wpłat online.
Dane darczyńcynieobowiązkowe dane (uzupełnij jeśli planujesz odliczyć darowiznę od podatku dochodowego)Kwota*


* pola wymagane


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie 00-561 Warszawa ul. Mokotowska 14
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów obsługi bankowej i księgowej darowizn (art. 6 ust. 1 lit b i c RODO) oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak realizacja wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych dostepne są tutaj.

Operatorem bezpiecznych
płatności jest: