Pomoc osobom bezdomnym

Home/Akcje ratunkowe, Main/Pomoc osobom bezdomnym

Pomoc osobom bezdomnym

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, tj. temperaturami oscylującymi lokalnie nawet do – 20’C, członkowie naszej jednostki wspierają działania podejmowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawa wobec osób bezdomnych.

Razem ze Strażą Miejską m.st. Warszawa prowadzimy kontrolę miejsc przebywania osób bezdomnych (m.in. altan działkowych, pustostanów i kanałów ciepłowniczych), pomagamy w dystrybucji ciepłych posiłków regeneracyjnych oraz udzielamy pomocy medycznej.

Więcej informacji o działaniach na rzecz bezdomnych, w tym informacje o liczbie interwencji można znaleźć na: http://www.strazmiejska.waw.pl/6031-nasilone-kontrole-miejs…

O tym jak przebiega taki patrol można przeczytać na Warszawa w Pigułce.

Tymczasem przyłączamy się do apelu na rzecz nieprzechodzenia obojętnie obok osób, dla których niska temperatura może być śmiertelnie niebezpieczna. Aby pomóc, wystarczy niezwłocznie powiadomić właściwe służby. Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatną infolinię 987 – można tam uzyskać informację o schroniskach, czy jadłodajniach. Informacje o osobach potrzebujących można przekazać także do Straży Miejskiej – 986.

Źródło zdjęć: Referat Prasowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy oraz

www.warszawawpigulce.pl/

By | 2017-02-11T17:10:40+00:00 12-01-2017|Akcje ratunkowe, Main|Możliwość komentowania Pomoc osobom bezdomnym została wyłączona