O nas – informacje na temat Grupy Ratownictwa PCK Warszawa

Home/O nas – informacje na temat Grupy Ratownictwa PCK Warszawa
O nas – informacje na temat Grupy Ratownictwa PCK Warszawa 2017-02-11T17:56:01+00:00

Grupa Ratownictwa PCK Warszawa to profesjonalnie wyszkoleni Ratownicy i wysokiej klasy sprzęt ratunkowy

Grupa Ratownictwa PCK Warszawa, powstała w 2004 roku i działa w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża przy Mazowieckim Oddziale Okręgowym PCK jako jednostka podstawowa. Zrzeszamy ratowników-wolontariuszy, którzy odbyli profesjonalne szkolenia z zakresu ratownictwa i regularnie doskonalą swoje umiejętności. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje do podejmowania działań ratowniczych na terenie Warszawy, województwa mazowieckiego oraz całej Polski.

Ćwiczenia w Piasecznie
Ćwiczenia w Piasecznie

Grupa ma na swoim koncie wiele udanych akcji, wciąż dynamicznie się rozwija i pozyskuje nowych członków. Bierzemy udział w zabezpieczeniach medycznych, organizujemy pokazy ratownictwa oraz organizujemy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Braliśmy udział w zabezpieczeniu medycznym: EURO 2012, uroczystości na Pl. Piłsudskiego w Warszawie, międzynarodowych Turniejów Polo, biegów ulicznych oraz zawodów wakeboardowych.

Grupa współtworzy System Ratownictwa PCK, którego celem jest współpraca z państwowymi systemami ratowniczymi – Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym i Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne – w przypadkach katastrof technicznych, naturalnych i komunikacyjnych, w sytuacjach, w których państwowe służby ratownicze potrzebują wsparcia, aby zapewnić  odpowiedni poziom odpowiedzi na zagrożenie życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska. Grupy Ratownictwa PCK przygotowywane są do prowadzenia kompleksowych działań ratowniczych w trudnym terenie, bezpośrednio na miejscu katastrofy i przez długi okres czasu. Jako Grupa Ratownictwa PCK Warszawa jesteśmy jedną z 23 Grup Ratownictwa w kraju.

Ćwiczenia w Piasecznie
Ćwiczenia na Szczęśliwicach

 

Grupa Ratownictwa PCK Warszawa:

  • współpracuje z Państwowym Ratownictwem Medycznym, Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Policją poprzez wspieranie ich działań podczas akcji ratowniczych w zakresie wydobywania poszkodowanych, ewakuacji z miejsca katastrofy oraz opieki medycznej w polowym punkcie medycznym
  • prowadzi zabezpieczenia medyczne imprez o charakterze artystyczno-rozrywkowym oraz sportowym na terenie całego województwa mazowieckiego
  • bierze udział w szkoleniach organizowanych w ramach Systemu Ratownictwa PCK oraz przez państwowe służby ratownicze i inne podmioty o podobnym profilu działań

System Ratownictwa PCK jest z założenia systemem współpracującym i wspomagającym, całościowe działania ratownicze prowadzone przez wszystkie jednostki ratownicze obecne podczas akcji ratunkowej, np.: Państwową Straż Pożarną czy Pogotowie Ratunkowe. Zadaniem wszystkich Grup Ratownictwa tworzących System Ratownictwa PCK jest prowadzenie kompleksowych działań ratowniczych obejmujących udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych (w tym również w trudnym terenie), bezpośrednio na miejscu katastrofy i prowadzenie tych działań w długim okresie czasu.


Pokaż System Ratownictwa PCK na większej mapie

Ćwiczenia w Piasecznie

 O wysokim poziomie wyszkolenia Ratowników PCK świadczy chociażby zdobycie przez polską reprezentację GRS uznania na międzynarodowych ćwiczeniach NATO „FIELDEX-96” na Ukrainie za najlepsze przygotowanie sprzętowe i wszechstronne wyszkolenie Ratowników PCK.

Największe akcje Grup Ratownictwa to:

  • 17 kwietnia 1995 r. godz. 5:50 – wybuch gazu w gdańskim wieżowcu. Na miejsce katastrofy wchodzą wyszkoleni wolontariusze-ratownicy PCK z psami poszukiwawczo-ratowniczymi
  • rok 1997 – Powódź Tysiąclecia. Grupy Ratownictwa Specjalnego niosą pomoc medyczną i humanitarną w rejonach odciętych od normalnie funkcjonującej infrastruktury. Szybki transport do miejsca działania zapewniają śmigłowce Marynarki Wojennej RP. W pamięci społeczeństwa ten czas zapisuje się szczególnie pod znakiem konwojów z pomocą humanitarną
  • 28 stycznia 2006 r. – zawalenie hali wystawowej w Katowicach. Ratownicy PCK wkraczają do akcji, pracują w strefie największego zagrożenia ramię w ramię z Państwową Strażą Pożarną
  • rok 2010 – trzy fale powodziowe niszczą ogromne połacie kraju. Grupy Ratownictwa przystępują do działania współpracując ze Strażą Pożarną, Wojskiem Polskim. Kolejne konwoje z pomocą humanitarną, praca na wałach, ewakuacja ludności zagrożonej, pomoc medyczna oraz wiele innych
  • rok 2012 – wsparcie państwowych służb ratowniczych oraz samorządów lokalnych w zabezpieczeniu Mistrzostw Europy w piłkę nożną UEFA 2012