GR PCK i Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warszawy o wspólnych ćwiczeniach

Home/Bez kategorii/GR PCK i Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warszawy o wspólnych ćwiczeniach

GR PCK i Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warszawy o wspólnych ćwiczeniach

Wspólnie z Panią Ewa Gawor – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy, m.in.o kwestiach planowania i organizacji ćwiczeń na terenie Warszawy oraz reprezentacji organizacji pozarządowych w strukturze Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

„Wczoraj uczestniczyłam w spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego (KDS) ds. ratownictwa i ochrony ludności, która działa przy Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sześciu z dziesięciu organizacji członkowskich zrzeszonych w Komisji oraz przedstawiciele Grupy Ratownictwa PCK Warszawa, Polskiego Czerwonego Krzyża, Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK oraz Fundacji Anikar, organizacji deklarujących chęć przystąpienia do prac naszego KDS-u” – pisze na swojej stronie internetowej Pani Dyrektor.

„Gośćmi specjalnymi spotkania była Ewa Kolankiewicz – Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Anna Czyżewska z Federacji Mazowia/SCWO. Na spotkaniu omówiono m.in kwestie planowania i organizacji ćwiczeń, w których udział mogliby wziąć przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentacji organizacji pozarządowych w strukturze Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz reprezentacji w strukturach Rady Działalności Pożytku Publicznego” – dodaje.
Kolejne spotkanie Komisji, odbędzie się 20 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie: ngo.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spo-ecznego-ds-ratownictwa-i-ochrony-ludno-ci

By | 2017-03-17T20:13:05+00:00 17-03-2017|Bez kategorii|Możliwość komentowania GR PCK i Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warszawy o wspólnych ćwiczeniach została wyłączona