2016 rok za nami…

Home/Main, Wydarzenia PCK/2016 rok za nami…

2016 rok za nami…

 

15781802_1374777575889917_5731086650798088472_n (1)

14:32, SMS: „Alarm. Poszukiwania. Wyjazd: 30 min.”

Na co dzień jesteśmy studentami, informatykami, pracownikami sektora prywatnego lub służby zdrowia. Gdy zadzwoni telefon alarmowy jak najszybciej udajemy się do jednostki. Przebieramy się, kompletujemy wyposażenie i jedziemy.

W tym roku nasza jednostka była wzywana do 12 akcji poszukiwawczych Podczas wakacji, które wszystkim kojarzą się z wypoczynkiem, mieliśmy 4 wyjazdy.

Pod koniec lutego ratownicy naszej jednostki koło Mińska Mazowieckiego odnaleźli cierpiącą na chorobę Alzheimera 81-letnią kobietę, która nie potrafiła odnaleźć drogi do domu i przez ponad 36 godziny błąkała się po lasach i mokradłach. Po udzieleniu pomocy w miejscu odnalezienia, starsza pani została ewakuowana do najbliższej utwardzonej drogi, gdzie została przekazana zespołowi Państwowego Ratownictwa Medycznego, a następnie trafiła do szpitala.

To opis jednej z tegorocznych akcji, które zakończyły się dobrze, ale ze wszystkich jesteśmy dumni, bo ciężka praca, jaką wykonujemy podczas szkoleń, przynosi efekty.
W tym miejscu kierujemy szczególne podziękowania za czas spędzony podczas wspólnych ćwiczeń oraz ciężką pracę, często w trudnych warunkach atmosferycznych i terenowych, podczas działań poszukiwawczych dla Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego s12, OSP Jabłonna oraz funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu i w Białymstoku, Komendy Stołecznej Policji m.st. Warszawa oraz Komend Powiatowych Policji woj. mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego.

15823626_1374777725889902_828960943072717064_n

Zasady bezpiecznego poruszania się po lodzie, udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wodzie oraz wykorzystanie sprzętu ratowniczego podczas działań ratowniczych w przypadku załamania się lodu – to wybrane elementy szkolenia jakie przeszli członkowie naszej jednostki na początku 2016 r.

Szkolenie lodowe oraz zdobycie dodatkowej wiedzy i uprawnień (stopień: Stażysta Ratownictwa Lodowego) możliwe było dzięki współpracy z Stołeczne WOPR – za co dziękujemy.

15727034_1374777885889886_2963249124553118990_n

Warsztaty z likwidacji zagrożeń związanych z pożarami w obiektach, to jedno z ciekawszych zabezpieczeń, w jakich braliśmy udział w minionym roku.

Ćwiczenia organizowane przez OSP Otwock-Jabłonna dla jednostek PSP i OSP (KP PSP Otwock, JRG Nowy Sącz, JRG 17 Warszawa, OSP Wiązowna, Osp Józefów, OSP Sobienie Jeziory, Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce (OSP Zielonka), OSP Łódź) dla ratowników naszejjednostki były okazją do uzupełnienia wiedzy z zakresu czynników szkodliwych w środowisku pożaru oraz sposobów zabezpieczania się przed nimi, a także do zapoznania się z taktyką zwalczania pożarów wewnętrznych.

15826288_1374777839223224_6522097260819004228_n (2)

Dzięki środkom pozyskanym przez naszą jednostkę, również przy wsparciu partnerów i sponsorów, na stan Grupy trafił różnego rodzaju sprzęt specjalistyczny , m.in.: kwaterunkowy, elementy środków ochrony osobistej ratowników oraz narzędzia informatyczne. W ciągu roku udało nam się pozyskać m.in. 5 kolejnych urządzeń do nawigacji GPSMap 64s marki Garmin.

Nowe wyposażenie posłuży wzmocnieniu naszych możliwości w zakresie prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych.

15823497_1374777759223232_8825490412658438848_n (1)

Doskonalenie współpracy ratowników, praktyczne wykorzystanie różnych technik poszukiwawczych (tyraliery, szybkiej trójki poszukiwawczej, koła rowerowego itp.) w zależności od scenariusza zdarzeń, obsługa urządzeń do nawigacji satelitarnej GPS czy też doskonalenie umiejętności planowania i kierowania działaniami poszukiwawczymi to najczęściej trenowane elementy podczas ćwiczeń poszukiwawczo-ratowniczych, w których w 2016 r. uczestniczyliśmy kilkukrotnie – zarówno jako uczestnik, jak i organizator.

15873301_1374777902556551_3139487314931505034_n

Mając na celu coraz lepsze przygotowanie naszej Grupy do działań poszukiwawczych, kładziemy szczególny nacisk szkoleniowy na ten obszar naszej działalności, a w związku z tym już układamy kalendarz ćwiczeń na przyszły rok.

Ćwiczenia poszukiwawcze w terenie otwartym oraz poszukiwawczo-ratownicze na terenie gruzowiskowym to również doskonała okazja do zapoznania się ze sprzętem logistyczno-kwatermistrzowskim dla kandydatów do naszej jednostki.

15780832_1374777572556584_6563706095125182671_n

W 2016 roku nasz Grupa wzbogaciła się również o nowy samochód, z czego jesteśmy szczególnie dumni!

Citroën Jumper II Furgon 2.2 HDI o mocy 120 KM został zakupiony ze środków pozyskanych przez członków naszej jednostki.
Nowy pojazd pozwala nam dotrzeć na miejsce działań oraz dostarczyć tam niezbędny sprzęt ratowniczy. Samochód zapewnia komfortowe i bezpieczne warunki przejazdu dla 9 osób oraz przestrzeń bagażową do transportu wyposażenia ratowniczego, w tym namiotu pneumatycznego.

Jeszcze raz, dziękujemy całej rzeszy zaangażowanych osób, bez których wsparcia i pracy nie udało by się doprowadzić tego zakupu. Mamy nadzieję, że nowy nabytek będzie nam służył bardzo długo.

15871445_1374777652556576_284674538418331901_n

W maju obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego.

Z tej okazji, po raz kolejny, włączyliśmy się we współorganizację, m.in. z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, ćwiczeń dla organizacji poszukiwawczo-ratowniczych.

Ćwiczenia, które nabrały już charakteru cyklicznego wydarzenia (III edycja), miały na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem zaginięć dzieci imłodzieży.
W ćwiczeniach wzięło udział ponad 140 przedstawicieli organizacji poszukiwawczo-ratowniczych z całego kraju, w tym:
– GRM PCK Wroclaw
– GRS PCK TRÓJMIASTO
– Grupa Ratownictwa PCK Warszawa
– Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego s12
– Sekcja Poszukiwawczo Ratownicza OSP Jabłonna
– Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Siechnice
– Zachodniopomorskie Psy Ratownicze OSP Wołczkowo
– OSP Nowy Dwór Mazowiecki
– Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami Storat
oraz
– funkcjonariusze Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji m.st. Warszawa oraz Komend Powiatowych Policji woj. mazowieckiego
– przedstawiciele Straży Kampinoskiego Parku Narodowego
– studenci Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne.

15825937_1374777579223250_7382994085243978830_n

W 2016 roku zacieśnialiśmy współpracę m.in. z Państwową Strażą Pożarną. Podczas największych ćwiczeń Sił Zbrojnych RP w Polsce po 1989 r. – ANAKONDA-16, naszym zadaniem, ze względu na obszar działalności naszej jednostki, którym jest m.in. prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych w trudnodostępnym terenie, było:
– prowadzenie działań ewakuacyjnych we współpracy ze śmigłowcami GPR (SAR) i LPR oraz jednostkami nawodnymi,
– budowa i prowadzenie Polowego Punktu Medycznego we współpracy z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 8 KM PSP m.st. Warszawy, która specjalizuje się w ratownictwie medycznym.

Celem ćwiczeń było m.in. sprawdzenie gotowości operacyjno – technicznej sił i środków wchodzących w skład Mazowieckiej Brygady Odwodowej, w tym m.in. sprawdzenie procedur dysponowania naszej jednostki przez Stanowisko Kierowania Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Efektem ćwiczeń, jest poznanie nowego i bardzo ciekawego obszaru jakim są siły i środki ratownictwa lotniczego, tj. 2. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza – jednostki ASAR z Mińska Mazowieckiego. W 2017 r. będziemy mogli napisać więcej o tej jednostce.
W ćwiczeniach pod kryptonimem RENEGADE/SAREX – 16/I braliśmy udział wspólnie z podmiotami PSP z Płocka, Warszawy i Łodzi, w tym Specjalistyczną Sekcją Ratownictwa Medycznego „WARSZAWA MEDYK” i Specjalistyczną Sekcją Ratownictwa Wysokościowego, a także Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

 

15823165_1374777745889900_3649698555228170715_n

Podczas Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016, nasza jednostka była jednym z komponentów zabezpieczenia medycznego realizowanego przez Polski Czerwony Krzyż, który dzięki udziałowi ponad 140 ratowników PCK obsługiwał w sumie 45 Punktów Medycznych i 3 Namioty Szpitalne.

Za współpracę podczas wszystkich dni zabezpieczenia, raz jeszcze dziękujemy:
– Grupa Ratownictwa PCK Bielsko-Biała
– Grupa Ratownictwa PCK Bydgoszcz
– GR PCK Czechowice – Dz.
– Grupa Ratownictwa PCK Kielce
– Grupa Ratownictwa PCK Koszalin
– Grupa Ratownictwa PCK Opole
– Grupa Ratownictwa PCK Ostrowiec Św.
– Grupa Ratownictwa PCK Przemyśl
– Grupa Ratownictwa PCK Wejherowo
– GRM PCK Wroclaw
oraz gospodarzom Grupa Ratownictwa PCK Kraków,
a także kolegom GOPR realizującym patrole na qudach, ZHP, ZHR, zespołom Państwowego Ratownictwa Medycznego z całego kraju oraz wielu innym podmiotom i służbom!
W sumie nad zdrowiem pielgrzymów czuwało 3,5 tysiąca lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i ratowników. Pracowali oni w karetkach, namiotach szpitalnych, patrolach pieszych i ruchomych oraz punktach medycznych. Akcją koordynowało Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.

15826901_1374777682556573_554233308251562647_n

W mijającym roku, ćwicząc założenia o charakterze katastrofy budowlanej, m.in. dwukrotnie gościliśmy na terenie poligonu wojskowego Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań „Pstrąże”, w województwie lubuskim.

Za możliwość utrwalania wiedzy z zakresu technik pracy na obiektach gruzowiskowych oraz doskonałą atmosferę dziękujemy organizatorom ćwiczeń – GRM PCK Wroclaw – do zobaczenia również w 2017 r.!

15826438_1374777965889878_3738739550963262073_n

W mijającym roku po raz pierwszy uczestniczyliśmy w ćwiczeniach organizowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – jako wsparcie podczas działań medycznych oraz poszukiwawczo-ratowniczychprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną.

Przeprowadzone na terenie zakładów przemysłowych w Płocku ćwiczenia, pod kryptonimem „Katastrofa 2016”, zakładały m.in. działania ratownicze po katastrofie samolotu pasażerskiego podczas podchodzenia do awaryjnego lądowania. Celem ćwiczeń, w których brał udział dziewięcioosobowy zespół ratowników naszej jednostki, było doskonalenie i sprawdzenie procedur oraz poprawności działań poszczególnych służb i podmiotów w sytuacji kryzysowej.

W ćwiczeniach uczestniczyło ok. 500 osób, w tym strażacy z województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, a także policjanci, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Lasów Państwowych.

By | 2017-02-11T17:56:01+00:00 02-01-2017|Main, Wydarzenia PCK|Możliwość komentowania 2016 rok za nami… została wyłączona